کوم ځاى کښې چې د فوج خوله بهيږي په الله مې دې قسم وي چې هلته به زه خپله وينا تويوم او هم دې ته پښتو وايي.

0
514

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here